Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zebranych w celu realizacji Szkoleń w ramach Warsztatu Kadru jest „Czarna z Cukrem.STUDIO”.

2. Czarna z Cukrem.STUDIO informuje, że:

a. siedzibą Czarna z Cukrem.STUDIO jest Poznań, ul. Ogrodowa 18/1,

b. dane zostały zebrane w celu umożliwienia przeprowadzenia warsztatów fotograficznych oraz dla wywiązania się z umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy oraz w celach archiwalnych i statystycznych,

c. odbiorcami danych są podmioty współpracujące z Czarna z Cukrem.STUDIO przy realizacji usług w ramach Warsztatu Kadru lub na zlecenie Czarna z Cukrem.STUDIO realizujące te usługi,

d. Klientowi oraz Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Prawo to można realizować poprzez o wysłanie maila na adres info@warsztatkadru.pl z prośbą o modyfikację lub usunięcie danych osobowych.

e. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak takiego przekazania uniemożliwia korzystanie z usług organizowanych w ramach Warsztatu Kadru.

3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w zakresie szerszym wskazany w ust. 2 powyżej poprzez zaznaczenie stosownego oświadczenie w formularzu zamówienia.

4. W trakcie korzystania z Serwisu, oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym te strony gromadzi następujące dane:

a. zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);

b. czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;

c. w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);

d. informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;

e. inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP (więcej informacji na ten temat znajduje się w RFC 2616 dostępnym pod http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html);

f. dane osobowe użytkowników, gdy podadzą oni te dane w formularzach udostępnionych w serwisie (formularzu rejestracyjnym oraz innych formularzach).

5. Dane, o których mowa powyżej są gromadzone na czas nieokreślony i przetwarzane tylko i wyłącznie zgodnie z Regulaminem Warsztatu Kadru. Dane te mogą być przekazane osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo.

6. Czarna z Cukrem.STUDIO może gromadzić informacje o sposobie korzystania przez użytkowników z witryny internetowej. Może w tym celu wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to elementy informacji zapisywane na dyskach twardych komputerów użytkowników przez przeglądarki internetowe. Podczas ponownych odwiedzin witryny internetowej serwer automatycznie rozpoznaje plik cookie i udostępnia informacje na temat ostatniej wizyty użytkownika. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie; zwykle możliwa jest zmiana ustawień w celu wyłączenia automatycznej akceptacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zablokowanie plików cookie, nadal będzie mógł korzystać z większości funkcji Serwisu. Czarna z Cukrem.STUDIO może także monitorować użytkowników w celu oceny popularności różnych obszarów witryny oraz doskonalenia nawigacji, jednak te informacje nie są łączone z danymi osobowymi. Po więcej informacji dotyczących cookies, zapraszamy na stronę http://wszystkoociasteczkach.pl.

7. W przypadku elementów Serwisu dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników pliki cookie są używane do rozpoznawania i zapamiętywania przeglądarek i użytkowników. W tym celu w pliku cookie zapisywany jest identyfikator sesji. Plik cookie używany w takim wypadku jest tymczasowy i zostanie usunięty przez przeglądarkę po opuszczeniu Serwisu, chyba, że użytkownik wybierze opcję zapamiętania sesji. Takie wykorzystanie plików cookie umożliwia użytkownikom szybkie przechodzenie ze strony na stronę oraz korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji. Należy pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie na swoim komputerze może spowodować odmowę dostępu do tych obszarów Serwisu, które zależą od plików cookie.

8. Wykorzystywane przez Serwis zewnętrzne systemy statystyk kontrolowane przez osoby trzecie mogą również zapisywać na dysku użytkownika własne pliki cookie, jeżeli użytkownik nie zablokuje takiej możliwości. Pliki te nie są objęte niniejszą polityką. Nikon nie jest w stanie kontrolować sposobu wykorzystania tych plików przez osoby trzecie i w związku z tym odpowiedzialność Nikon za ich wykorzystanie jest wyłączona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

9. Niniejsza polityka obowiązuje w ramach Serwisu. W Serwisie mogą być umieszczone odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, w których niniejsza polityka nie obowiązuje.